חדר מורים לומד

החינוך הערכי- האמוני בעולם הפוסט מודרני, מציב בפנינו- המחנכים, מורכבות גדולה ביחד עם אתגר.

אנו במדרשת עמיעד, רואים בצוות ביה"ס- מחנכים, מנהלים ורכזים, מורים ויועצים-חלק מהותי מתהליך החינוך הבלתי פורמאלי.

לפיכך במקביל לפעילות החינוכית שמציעה המדרשה לתלמידים, אנו מציעים פעילות העשרה תכנית ומתודית

לצוותי בתי הספר בחטיבת הביניים והעליונה.

על ידי לימוד משותף וכלים מתודיים ננסה יחד להבין כיצד אנו נכנסים לליבם של התלמידים.