בשבילך

shirutהכנה לשירות לאומי
סיום התיכון סוגר פרק בחייהן של הבנות ועמו נפתח פרק חדש בחיים, עצמאי, בוגר יותר ומלא במשימות,
מחויבויות ואחריות רבה לעתיד.
כדי להיערך לצעד חשוב ומשמעותי זה ולעבור אותו בשלום ובהצלחה מירביים,
בנתה עבורכם 'מדרשת עמיעד', תוכנית מיוחדת שתסייע בהכוונה ובהחלטה מקצועית של הבת,
ובמקביל, תעניק תוכן ומשמעות לשירות הלאומי.
מגוון נושאים לבחירה:
נתינה, קבלת החלטות, בירור עצמי – בירור צרכים וכישורים, הכנה לראיון ושיווק עצמי,
היציאה מהחממה, מטרות בשירות, התמודדות דתית, התמודדות חברתית.

Bookmark the permalink.